Papaz Büyüsü

Papaz Büyüsü Duası

Papaz Büyüsü Duası
65views

Papaz Büyüsü Duası

Öncelikle kesin olarak belirtmek gereken en önemli husus, büyü ilminde dua diye bir şeyin olmadığıdır. Dua aslında ”okuma” kelimesini tabir eden bir kelimedir. Yine de bu kelime, dua diye anılması nedeniyle on binlerce kişi tarafından yanlış anlaşılmaktadır. Bu da kendini bilmez kişilerin, bu ilmi baltalamak niyetiyle yanlış bilgi paylaşmasından kaynaklıdır. Papaz büyüsü duası aslında, papaz büyüsü yapılırken yüksek sesle okunan eski İbranice lehçesi sözlerinden oluşmaktadır.

Bazı platformlar, salt bilgi verdiğini iddia ederek bazı sözler paylaşmaktadır. Şunu net olarak söyleyebiliriz ki, bu platformlardan okuyabileceğiniz hiçbir şey sizi bir sonuca götürmez. Ancak ciddi bir felakete götürebilir. Okuduğunuz şey bir cin davetine ait olabilir ya da daha kötüsü antik ve tehlikeli bir büyünün, tek bir kesiti olabilir. Okumalardan yapılan kesitler, işlemlerin terslerinin gerçekleşmesine neden olabilmektedir.

Papaz Büyüsünün Duası Olur Mu?

Hiçbir büyünün duası yoktur. Büyü, enerji ilmi ile ilgilidir ve dua tam aksine yaratıcıdan bir şeyler istemek için kullanılan yoldur. Dua kelimesinin tam anlamı, tanrıdan dilek dilemektir. Büyü, evrende bulunan enerjiyi manipüle ederek farklı durum ya da olayların yaşanmasına neden olduğu için kimse böyle bir şeyi tanrıdan dileyemez. Çünkü büyüde asıl mantık, olabilecek olan şeyleri değiştirerek isteğe uygun hale getirmektir.

Elbette çeşitli rahmani okumalar yaparak, tanrıdan dilemek yolunu denemek de doğru bir yaklaşımdır. Yine de burada sonuç hiçbir şekilde kesin değildir ve sonu gelmeyen bir bekleyiş ortaya çıkarabilir. Büyüde sonuca daima kesin gözüyle bakılır. Çünkü onca ritüelin yapılma amacı, istenen durumun gerçekleşmesini sağlamak üzerinedir.

Büyü ve Dua Arasında İlişki Var Mı?

Büyü ile dua arasında hiçbir ilişki olmadığı gibi, hiçbir benzerlik de yoktur. Büyünün etkilerinin gerçek olması için hiçbir varlıktan, hiçbir canlıdan ya da hiçbir boyuttan dilek dilenmez. Bazı durumlarda beşinci boyut varlıklar olan cinlerle iş birliği yapılabilir. Ancak bu cinlerden dilek dilemek anlamına gelmez. Onlara bir görev vermek ve onları hüddamlar şeklinde betimlemek anlamına gelir. İnternet üzerinde dolaşan ve büyü duası diye yayılan hiçbir şeyi kesinlikle sesli okumayınız.

Leave a Response